• null

  Zakelijke verzekeringen

 • null

  Agrarische verzekeringen

 • null

  Particuliere verzekeringen

 • null

  Verzekeringen werknemers

 • null

  AOV

Zakelijke verzekeringen

De ene ondernemer is de andere niet

De ondernemer neemt binnen de verzekeringswereld een heel bijzondere plaats in. Want een ondernemer is iemand die doorgaans bepaalde risico’s accepteert. Daar is hij (of zij) namelijk ondernemer voor geworden: winst maken door risico’s te accepteren.

Verzekeringsoplossingen
Voor verzekeraars betekent dit, dat de verzekeringsoplossingen altijd uit dienen te gaan van die combinatie:

 • welke investeringen zijn gedaan
 • welke risico’s zijn zelf draagbaar
 • welk ondernemersbeleid heeft hier invloed op

Ons beleid is de risico’s, die u als ondernemer loopt, eerst in kaart te brengen. Samen met u na te gaan welke risico’s eigenlijk door u zelf beheersbaar gemaakt kunnen worden. En welke niet. Welke koppelingen gemaakt kunnen worden met andere regelingen. En dat vervolgens nauwkeurig af te stemmen met uw accountant.

Want de meeste ondernemers willen ondernemer zijn. Wij stellen u daar graag, met een uiterst overzichtelijk pakketdiensten, toe in staat. U als ondernemer, zijn we graag van dienst. Met maatwerk.

Ondernemer zijn betekent ‘risico’s lopen’. Maar het betekent tevens, dat u als eigenaar of bestuurder van een onderneming aansprakelijk bent voor alle handelingen die daar plaats vinden. Het betekent, dat u met uw (bedrijfs-)vermogen min of meer ‘borg staat’ voor alle schade die anderen, door uw toedoen, leiden. Daarbij kunt u denken aan:

 • afnemers (productenaansprakelijkheid)
 • werknemers (werkgeversaansprakelijkheid)
 • andere partijen

Claimbewustheid
Helaas is het zo, dat de ‘claimbewustheid’ niet alleen in de VS sterk ontwikkeld is. Ook in Nederland neemt het steeds meer toe. Het betekent, dat de kans, dat u of uw onderneming aangesproken wordt voor veroorzaakte schade in deze tijd beduidend groter is dan een jaar of tien geleden.

Het terrein van de aansprakelijkheidswetgeving is complex. En vaak betekent een ‘claim’ ook, dat juristen zich moeten buigen over de vraag of, en zo ja, hoe groot de schade is.

Het zal duidelijk zijn, dat het verzekeren hiervan bepaald geen overbodige luxe is. Temeer, daar 1 claim al voldoende kan zijn om de ondergang van een onderneming in te luiden (al zal dat vaak zo’n vaart niet lopen).

Premies
Ondernemers verschillen. En daarmee verschillen tevens de premies, die nodig zijn het aansprakelijkheidsrisico verzekerd te krijgen. Veelal zijn die afhankelijk van de loonsom en de omzet. Maar vaak ook speelt het soort bedrijf of beroep een rol. Zo zal een loodgieter zonder personeel een totaal andere premie vergen, dan een huisarts.

Niettemin mag u van ons verwachten, dat wij ons maximaal zullen inspannen om u ook op dit terrein voldoende zekerheid te kunnen geven, zodat u in alle ‘rust’ ondernemer kunt zijn.

De juiste verzekerde bedragen
Bij het vaststellen van de juiste verzekerde waardes dient dan ook aansluiting gezocht te worden bij de praktijk. En hoe sneller uw onderneming groeit, hoe vaker wij met u om de tafel zullen zitten.

In dit verband kunnen van belang zijn:

 • actuele waarde van uw bedrijfsinventaris (en evt. het huurdersbelang)
 • de werkelijke goederenvoorraad
 • de gebouwen
 • het wagenpark
 • de debiteurenvoorraad
 • kasgeld
 • etc.

Geen standaard oplossingen. Wel maatwerk.
Ook hier: ondernemers verschillen. En dus kunnen wij hier geen standaard oplossingen aanbieden. Voor u is het echter wel van belang te weten, dat wij er alles aan zullen doen om u te helpen ondernemer te zijn. Om u te helpen uw risico’s aanvaardbaar te houden en misschien wel: calculeerbaar.

Verzekeringen

Noordkop Verzekeringen maakt deel uit van het partnernetwerk van bedrijven:

Adviespartner Noordkop

Verzekeringen, boekhouding en financiële administratie.

Anders Lenen

Persoonlijke leningen, doorlopend krediet en financial lease.

Payroll Actief

Diverse diensten
in payrolling.

Noordkop Verzekeringen werkt samen met de volgende maatschappijen: